EURORDIS pisze do Premiera

image_pdfimage_print

“(…) zwracamy się do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Zdrowia RP z niniejszą petycją o niezwłoczne podjęcie działań zapewniających (…) konieczną poprawę dostępu do leków sierocych i leczenia chorób rzadkich co pozwoli spełnić przepisy zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 141/2000 z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych, w zakresie zmniejszenia różnic w dostępie do terapii i leków w ramach państw członkowskich UE oraz w szczególności zawarte w stanowiskach Polskiego Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich”

Screen Shot 2014-06-10 at 17.20.47

Petycja została opublikowana na stronie internetowej Krajowego Forum na rzecz Terapii Chorób Rzadkich Orphan.

  • Reklama